Λειτουργία - Χρεώσεις

easybike generic1

Πριν από την πρόσβαση στο σύστημα, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης του Δήμου Γλυφάδας. Οι όροι χρήσης του συστήματος παρουσιάζονται εδώ.

Οι χρεώσεις για την πρόσβαση στο σύστημα είναι οι εξής : 

Συνδρομητές:

Κόστος κτήσης κάρτας 0 €
Ετήσια συνδρομή 0 € 
Χρήση την 1η μισή ώρα  Δωρεάν
Χρήση τα επόμενα ημίωρα Δωρεάν

 

 

 

 

Περιστασιακοί χρήστες:

Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 7 ημερών 3 €
Χρήση την 1η μισή ώρα Δωρεάν
 Χρήση τα επόμενα ημίωρα Δωρεάν

 

 

 

 

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις ή Άλλα Καταστήματα της Πόλης:

Κόστος κτήσης κάρτας 0 €
Ετήσια συνδρομή 0 €
Χρέωση απόκτησης δικαιώματος χρήσης διάρκειας
24 ωρών από τους πελάτες
1 €
Χρέωση απόκτησης δικαιώματος χρήσης διάρκειας
3 ημερών από τους πελάτες
2 €
Χρέωση απόκτησης δικαιώματος χρήσης διάρκειας
7 ημερών από τους πελάτες
3 €